દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

શરત સક્સેના શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ શરત સક્સેના
જન્મ તારીખ 17 : 8 : 1950 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Satna
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ કન્યા નક્ષત હસ્ત
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી સિંહ 07/27/1948 09/19/1950 વધતું
2 સાડાસાતી કન્યા 09/20/1950 11/25/1952 ટોચ
3 સાડાસાતી તુલા 11/26/1952 04/23/1953 ગોઠવણ
4 સાડાસાતી કન્યા 04/24/1953 08/20/1953 ટોચ
5 સાડાસાતી તુલા 08/21/1953 11/11/1955 ગોઠવણ
6 નાની પનોતી ધન 02/08/1958 06/01/1958
7 નાની પનોતી ધન 11/08/1958 02/01/1961
8 નાની પનોતી ધન 09/18/1961 10/07/1961
9 નાની પનોતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968
10 નાની પનોતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971
11 સાડાસાતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979 વધતું
12 સાડાસાતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980 ટોચ
13 સાડાસાતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980 વધતું
14 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 ટોચ
15 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
18 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
19 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
20 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
21 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
22 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
23 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
24 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
25 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
26 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
27 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
28 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
29 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
30 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
31 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
32 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
33 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
34 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
35 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
36 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
37 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
40 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
41 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
42 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
43 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, શરત સક્સેના may face problems created by શરત સક્સેના's hidden enemies. Relationship with શરત સક્સેના's colleagues will not good enough and they will create problems in શરત સક્સેના's work environment. શરત સક્સેના may also face challenges on શરત સક્સેના's domestic front. This may create pressure and tension. શરત સક્સેના needs to exercise control over શરત સક્સેના's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally શરત સક્સેના will get results eventually, so be patient and wait for શરત સક્સેના's turn. Take this period as learning period, put શરત સક્સેના's hard work and things will fall in place. શરત સક્સેના advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. શરત સક્સેના will find it difficult to achieve success in this period. શરત સક્સેના may not get results of શરત સક્સેના's hard work and feel restricted. શરત સક્સેના's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, શરત સક્સેના should start exercising and taking care of શરત સક્સેના's health, otherwise શરત સક્સેના can be caught by chronic diseases. શરત સક્સેના may suffer from depression, unknown fear or phobia. શરત સક્સેના's will lack clarity in thinking, action, and decision making. શરત સક્સેના will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail શરત સક્સેના out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. શરત સક્સેના will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and શરત સક્સેના need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. શરત સક્સેના may be pessimistic in thinking, શરત સક્સેના is advised to deal with matters enthusiastically. શરત સક્સેના will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, શરત સક્સેના need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and શરત સક્સેના's drinking habits to keep Saturn happy. શરત સક્સેના will be able to sail through this period by intelligently handling શરત સક્સેના's domestic and financial matters.