ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

చేతన్ భగత్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు చేతన్ భగత్
పుట్టిన తేది 22 : 4 : 1974 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు New Delhi
లింగము పురుషుడు తిథి AMAVASYA
రాశి మేషం నక్షత్ర అశ్విని
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/24/1975 09/06/1977
2 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/21/1984 05/31/1985
3 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 09/17/1985 12/16/1987
4 సాడే సాతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995 వృద్ధిచెందుతున్నది
5 సాడే సాతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998 వృద్ధిచెందుతున్నది
6 సాడే సాతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000 అత్యున్నత శిఖరము
7 సాడే సాతి వృషభం 06/07/2000 07/22/2002 సెట్టింగ్
8 సాడే సాతి వృషభం 01/09/2003 04/07/2003 సెట్టింగ్
9 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
10 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
11 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
12 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017
13 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017
14 సాడే సాతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027 వృద్ధిచెందుతున్నది
15 సాడే సాతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027 అత్యున్నత శిఖరము
16 సాడే సాతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028 వృద్ధిచెందుతున్నది
17 సాడే సాతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029 అత్యున్నత శిఖరము
18 సాడే సాతి వృషభం 08/08/2029 10/05/2029 సెట్టింగ్
19 సాడే సాతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి వృషభం 04/17/2030 05/30/2032 సెట్టింగ్
21 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
22 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044
23 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046
24 సాడే సాతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054 వృద్ధిచెందుతున్నది
25 సాడే సాతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057 వృద్ధిచెందుతున్నది
26 సాడే సాతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి వృషభం 05/28/2059 07/10/2061 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి వృషభం 02/14/2062 03/06/2062 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
30 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
31 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066
32 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073
33 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076
34 స్వల్ప పనోతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076
35 సాడే సాతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086 వృద్ధిచెందుతున్నది
36 సాడే సాతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086 అత్యున్నత శిఖరము
37 సాడే సాతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087 వృద్ధిచెందుతున్నది
38 సాడే సాతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088 అత్యున్నత శిఖరము
39 సాడే సాతి వృషభం 07/18/2088 10/30/2088 సెట్టింగ్
40 సాడే సాతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089 అత్యున్నత శిఖరము
41 సాడే సాతి వృషభం 04/06/2089 09/18/2090 సెట్టింగ్
42 సాడే సాతి వృషభం 10/25/2090 05/20/2091 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, చేతన్ భగత్ may face problems created by చేతన్ భగత్'s hidden enemies. Relationship with చేతన్ భగత్'s colleagues will not good enough and they will create problems in చేతన్ భగత్'s work environment. చేతన్ భగత్ may also face challenges on చేతన్ భగత్'s domestic front. This may create pressure and tension. చేతన్ భగత్ needs to exercise control over చేతన్ భగత్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally చేతన్ భగత్ will get results eventually, so be patient and wait for చేతన్ భగత్'s turn. Take this period as learning period, put చేతన్ భగత్'s hard work and things will fall in place. చేతన్ భగత్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. చేతన్ భగత్ will find it difficult to achieve success in this period. చేతన్ భగత్ may not get results of చేతన్ భగత్'s hard work and feel restricted. చేతన్ భగత్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, చేతన్ భగత్ should start exercising and taking care of చేతన్ భగత్'s health, otherwise చేతన్ భగత్ can be caught by chronic diseases. చేతన్ భగత్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. చేతన్ భగత్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. చేతన్ భగత్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail చేతన్ భగత్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. చేతన్ భగత్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and చేతన్ భగత్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. చేతన్ భగత్ may be pessimistic in thinking, చేతన్ భగత్ is advised to deal with matters enthusiastically. చేతన్ భగత్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, చేతన్ భగత్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and చేతన్ భగత్'s drinking habits to keep Saturn happy. చేతన్ భగత్ will be able to sail through this period by intelligently handling చేతన్ భగత్'s domestic and financial matters.