ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

కోయయల్ రానా శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు కోయయల్ రానా
పుట్టిన తేది 4 : 1 : 1992 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Jaipur
లింగము స్త్రీ తిథి AMAVASYA
రాశి ధనుస్సు నక్షత్ర మూల
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి మకరం 12/15/1990 03/05/1993 సెట్టింగ్
2 సాడే సాతి మకరం 10/16/1993 11/09/1993 సెట్టింగ్
3 స్వల్ప పనోతి మీనం 06/02/1995 08/09/1995
4 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/17/1996 04/17/1998
5 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 09/06/2004 01/13/2005
6 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/26/2005 10/31/2006
7 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 01/11/2007 07/15/2007
8 సాడే సాతి వృశ్చికం 11/03/2014 01/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
9 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017 అత్యున్నత శిఖరము
10 సాడే సాతి వృశ్చికం 06/21/2017 10/26/2017 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020 అత్యున్నత శిఖరము
12 సాడే సాతి మకరం 01/24/2020 04/28/2022 సెట్టింగ్
13 సాడే సాతి మకరం 07/13/2022 01/17/2023 సెట్టింగ్
14 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/30/2025 06/02/2027
15 స్వల్ప పనోతి మీనం 10/20/2027 02/23/2028
16 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/13/2034 08/27/2036
17 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/12/2043 06/22/2044 వృద్ధిచెందుతున్నది
18 సాడే సాతి వృశ్చికం 08/30/2044 12/07/2046 వృద్ధిచెందుతున్నది
19 సాడే సాతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049 అత్యున్నత శిఖరము
20 సాడే సాతి మకరం 03/07/2049 07/09/2049 సెట్టింగ్
21 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049 అత్యున్నత శిఖరము
22 సాడే సాతి మకరం 12/04/2049 02/24/2052 సెట్టింగ్
23 స్వల్ప పనోతి మీనం 05/15/2054 09/01/2054
24 స్వల్ప పనోతి మీనం 02/06/2055 04/06/2057
25 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 08/24/2063 02/05/2064
26 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 05/10/2064 10/12/2065
27 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 02/04/2066 07/02/2066
28 సాడే సాతి వృశ్చికం 02/06/2073 03/30/2073 వృద్ధిచెందుతున్నది
29 సాడే సాతి వృశ్చికం 10/24/2073 01/16/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
30 సాడే సాతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076 అత్యున్నత శిఖరము
31 సాడే సాతి వృశ్చికం 07/11/2076 10/11/2076 వృద్ధిచెందుతున్నది
32 సాడే సాతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079 అత్యున్నత శిఖరము
33 సాడే సాతి మకరం 01/15/2079 04/11/2081 సెట్టింగ్
34 సాడే సాతి మకరం 08/03/2081 01/06/2082 సెట్టింగ్
35 స్వల్ప పనోతి మీనం 03/20/2084 05/21/2086
36 స్వల్ప పనోతి మీనం 11/10/2086 02/07/2087
37 స్వల్ప పనోతి కర్కాటకం 07/03/2093 08/18/2095
38 సాడే సాతి వృశ్చికం 12/03/2102 11/29/2105 వృద్ధిచెందుతున్నది
39 సాడే సాతి ధనుస్సు 11/30/2105 02/24/2108 అత్యున్నత శిఖరము
40 సాడే సాతి మకరం 02/25/2108 07/28/2108 సెట్టింగ్
41 సాడే సాతి ధనుస్సు 07/29/2108 11/22/2108 అత్యున్నత శిఖరము
42 సాడే సాతి మకరం 11/23/2108 02/16/2111 సెట్టింగ్

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, కోయయల్ రానా may face problems created by కోయయల్ రానా's hidden enemies. Relationship with కోయయల్ రానా's colleagues will not good enough and they will create problems in కోయయల్ రానా's work environment. కోయయల్ రానా may also face challenges on కోయయల్ రానా's domestic front. This may create pressure and tension. కోయయల్ రానా needs to exercise control over కోయయల్ రానా's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally కోయయల్ రానా will get results eventually, so be patient and wait for కోయయల్ రానా's turn. Take this period as learning period, put కోయయల్ రానా's hard work and things will fall in place. కోయయల్ రానా advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. కోయయల్ రానా will find it difficult to achieve success in this period. కోయయల్ రానా may not get results of కోయయల్ రానా's hard work and feel restricted. కోయయల్ రానా's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, కోయయల్ రానా should start exercising and taking care of కోయయల్ రానా's health, otherwise కోయయల్ రానా can be caught by chronic diseases. కోయయల్ రానా may suffer from depression, unknown fear or phobia. కోయయల్ రానా's will lack clarity in thinking, action, and decision making. కోయయల్ రానా will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail కోయయల్ రానా out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. కోయయల్ రానా will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and కోయయల్ రానా need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. కోయయల్ రానా may be pessimistic in thinking, కోయయల్ రానా is advised to deal with matters enthusiastically. కోయయల్ రానా will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, కోయయల్ రానా need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and కోయయల్ రానా's drinking habits to keep Saturn happy. కోయయల్ రానా will be able to sail through this period by intelligently handling కోయయల్ రానా's domestic and financial matters.