ప్రముఖుల జాతకం శోధన ద్వారా

కుశాల్ శని సాడే సాతి నివేదిక

పేరు కుశాల్
పుట్టిన తేది 4 : 4 : 1977 పుట్టిన సమయం 12 : 0 : 0
పుట్టిన ఊరు Madurai
లింగము పురుషుడు తిథి పాడ్యమి
రాశి కన్య నక్షత్ర హస్త
క్ర.సం. సాడే సాతి/ పనోతి శని రాశి ప్రారంభం తేది ముగింపు తేది దశ
1 సాడే సాతి సింహం 09/07/1977 11/03/1979 వృద్ధిచెందుతున్నది
2 సాడే సాతి కన్య 11/04/1979 03/14/1980 అత్యున్నత శిఖరము
3 సాడే సాతి సింహం 03/15/1980 07/26/1980 వృద్ధిచెందుతున్నది
4 సాడే సాతి కన్య 07/27/1980 10/05/1982 అత్యున్నత శిఖరము
5 సాడే సాతి తుల 10/06/1982 12/20/1984 సెట్టింగ్
6 సాడే సాతి తుల 06/01/1985 09/16/1985 సెట్టింగ్
7 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/17/1987 03/20/1990
8 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 06/21/1990 12/14/1990
9 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/18/1998 06/06/2000
10 సాడే సాతి సింహం 11/01/2006 01/10/2007 వృద్ధిచెందుతున్నది
11 సాడే సాతి సింహం 07/16/2007 09/09/2009 వృద్ధిచెందుతున్నది
12 సాడే సాతి కన్య 09/10/2009 11/14/2011 అత్యున్నత శిఖరము
13 సాడే సాతి తుల 11/15/2011 05/15/2012 సెట్టింగ్
14 సాడే సాతి కన్య 05/16/2012 08/03/2012 అత్యున్నత శిఖరము
15 సాడే సాతి తుల 08/04/2012 11/02/2014 సెట్టింగ్
16 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/27/2017 06/20/2017
17 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/27/2017 01/23/2020
18 స్వల్ప పనోతి మేషం 06/03/2027 10/19/2027
19 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/24/2028 08/07/2029
20 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/06/2029 04/16/2030
21 సాడే సాతి సింహం 08/28/2036 10/22/2038 వృద్ధిచెందుతున్నది
22 సాడే సాతి కన్య 10/23/2038 04/05/2039 అత్యున్నత శిఖరము
23 సాడే సాతి సింహం 04/06/2039 07/12/2039 వృద్ధిచెందుతున్నది
24 సాడే సాతి కన్య 07/13/2039 01/27/2041 అత్యున్నత శిఖరము
25 సాడే సాతి తుల 01/28/2041 02/05/2041 సెట్టింగ్
26 సాడే సాతి కన్య 02/06/2041 09/25/2041 అత్యున్నత శిఖరము
27 సాడే సాతి తుల 09/26/2041 12/11/2043 సెట్టింగ్
28 సాడే సాతి తుల 06/23/2044 08/29/2044 సెట్టింగ్
29 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 12/08/2046 03/06/2049
30 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 07/10/2049 12/03/2049
31 స్వల్ప పనోతి మేషం 04/07/2057 05/27/2059
32 సాడే సాతి సింహం 10/13/2065 02/03/2066 వృద్ధిచెందుతున్నది
33 సాడే సాతి సింహం 07/03/2066 08/29/2068 వృద్ధిచెందుతున్నది
34 సాడే సాతి కన్య 08/30/2068 11/04/2070 అత్యున్నత శిఖరము
35 సాడే సాతి తుల 11/05/2070 02/05/2073 సెట్టింగ్
36 సాడే సాతి తుల 03/31/2073 10/23/2073 సెట్టింగ్
37 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 01/17/2076 07/10/2076
38 స్వల్ప పనోతి ధనుస్సు 10/12/2076 01/14/2079
39 స్వల్ప పనోతి మేషం 05/22/2086 11/09/2086
40 స్వల్ప పనోతి మేషం 02/08/2087 07/17/2088
41 స్వల్ప పనోతి మేషం 10/31/2088 04/05/2089

శని సాడే సాతి: వృద్ధిచెందుతున్నది దశ

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, కుశాల్ may face problems created by కుశాల్'s hidden enemies. Relationship with కుశాల్'s colleagues will not good enough and they will create problems in కుశాల్'s work environment. కుశాల్ may also face challenges on కుశాల్'s domestic front. This may create pressure and tension. కుశాల్ needs to exercise control over కుశాల్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally కుశాల్ will get results eventually, so be patient and wait for కుశాల్'s turn. Take this period as learning period, put కుశాల్'s hard work and things will fall in place. కుశాల్ advised not to take high risks in business matters in this period.

శని సాడే సాతి: అత్యున్నత శిఖరము దశ

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. కుశాల్ will find it difficult to achieve success in this period. కుశాల్ may not get results of కుశాల్'s hard work and feel restricted. కుశాల్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, కుశాల్ should start exercising and taking care of కుశాల్'s health, otherwise కుశాల్ can be caught by chronic diseases. కుశాల్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. కుశాల్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. కుశాల్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail కుశాల్ out of this period.

శని సాడే సాతి: సెట్టింగ్ దశ

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. కుశాల్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and కుశాల్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. కుశాల్ may be pessimistic in thinking, కుశాల్ is advised to deal with matters enthusiastically. కుశాల్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, కుశాల్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and కుశాల్'s drinking habits to keep Saturn happy. కుశాల్ will be able to sail through this period by intelligently handling కుశాల్'s domestic and financial matters.